INFO

Objednání (rezervace) termínu na tetování je možné pouze po předchozí konzultaci a zaplacení zálohy (min. 1000Kč)


Minimální cena za tetování je 1500Kč. Dále se odvíjí podle velikosti, složitosti a časové náročnosti.


Cena rozsáhlejších prací jako např.: celá paže atd. je za hodinovou sazbu 1500 Kč/h.


Tetování osob mladších 18ti let je možné pouze v doprovodu zákonného zástupce (rodiče) nebo s jeho písemným souhlasem.