INFO

Objednání (rezervace) termínu na tetování je možné pouze po předchozí konzultaci a zaplacení zálohy ve studiu.


Minimální cena za tetování je 1000Kč. Dále se odvíjí podle velikosti, složitosti a časové náročnosti.


Cena rozsáhlejších prací jako např.: celá paže atd. je za hodinovou sazbu 1000 Kč/h.


Tetování osob mladších 18ti let je možné pouze v doprovodu zákonného zástupce (rodiče) nebo s jeho písemným souhlasem.